Uczestnictwo

  • Przeczytaj nasze reguły i zasady
  • Ten projekt korzysta z BOINC. Jeśli już używasz BOINC, wybierz Dołącz do projektu. Jeśli nie, pobierz BOINC.
  • Gdy pojawi się monit, wprowadź      http://drugdiscoveryathome.com/
  • Jeśli używasz linii poleceń lub pre-5.0 wersja BOINC utworzyć konto.
  • Jeśli masz jakieś problemy, uzyskać pomoc tutaj.